Leirholshøgda, Vang i Valdres
Bestillingsreferanse: 15.09.10_50.jpg
Bildet inngår i albumet Vang kom -