Marabøtthødnet, Vang i Valdres
Bestillingsreferanse: 20.09.17._355.jpg
Bildet inngår i albumet Vang kom -