Buføring over Slettefjellet, Vang i Valdres
Bestillingsreferanse: 13.07.22._136.jpg
Bildet inngår i albumet Vang kom -