Fra Marabøtthødne, Vang i Valdres
Bestillingsreferanse: 20.07.24._127.jpg
Bildet inngår i albumet Vang kom -