Smådaladn naturreservat, Vang i Valdres
Bestillingsreferanse: 1999.04.26._20.jpg
Bildet inngår i albumet Smådaladn NR -