Fjellrev_Alopex lagopus
Bestillingsreferanse: 1986.06.18._06.jpg
Bildet inngår i albumet Fjellrev -