Løe, Vang i Valdres
Bestillingsreferanse: 17.09.16._254B.jpg
Bildet inngår i albumet Vang kom -