Hensåne, Vang i Valdres
Bestillingsreferanse: 19.10.29._33.jpg
Bildet inngår i albumet Vann -