Støgonøse, Vang i Valdres
Bestillingsreferanse: 01.03.24._01.jpg
Bildet inngår i albumet Filefjell -