Fra Slettefjellet, Vang i Valdres
Bestillingsreferanse: 13.10.02._033.jpg
Bildet inngår i albumet Vang kom -