Skogfiol_Viola riviniana
Bestillingsreferanse: 04.05.14._09.jpg
Bildet inngår i albumet Fiolfam -