Is, Ice, Vangsmjøsa
Bestillingsreferanse: 13.01.01._34.jpg
Bildet inngår i albumet Is, snø -