Håndmarinøkkel_Botrychium lanceolatum
Bestillingsreferanse: 12.07.21._077.jpg
Bildet inngår i albumet Ormetungefam -