Fiskeørn_Pandion haliaetus
Bestillingsreferanse: 17.11.27._0489.jpg
Bildet inngår i albumet Fiskeørnfam -