Fiskeørn_Pandion haliaetus
Bestillingsreferanse: 08.09.27._086.jpg
Bildet inngår i albumet Fiskeørnfam -