Isfugl_Alcedo atthis
Bestillingsreferanse: 07.03.16._058.jpg
Bildet inngår i albumet Isfuglfam -