Ala, Vang i Valdres
Bestillingsreferanse: 18.09.10._168.jpg
Bildet inngår i albumet Vang kom -