Sverdlilje_Iris pseudacorus
Bestillingsreferanse: 04.06.11._84.jpg
Bildet inngår i albumet Sverdliljefam -