Hødntind, Vang i Valdres
Bestillingsreferanse: 16.04.12._303.jpg
Bildet inngår i albumet Vang kom -