Svennesvollene naturreservat
Bestillingsreferanse: 06.05.09._129.jpg
Bildet inngår i albumet Svennesvollene NR -