Døkkestølen, Vang i Valdres
Bestillingsreferanse: 12.10.23._02.jpg
Bildet inngår i albumet Vang kom -