Svennesvollene naturreservat
Bestillingsreferanse: 07.09.11._12.jpg
Bildet inngår i albumet Svennesvollene NR -