Ikke flere bilder i dette utvalget!
Bakkesøte_Gentianella campestris
Bestillingsreferanse: 12.08.06._162.jpg
Bildet inngår i albumet Søterotfam -