Mot Belgjinøse, Slettefjellet, Vang i Valdres
Bestillingsreferanse: 16.08.17._010.jpg
Bildet inngår i albumet Vang kom -