Kvartbekkasin_Lymnocryptes minimus
Bestillingsreferanse: 17.04.02._805.jpg
Bildet inngår i albumet Snipefam -