Leirholshøgda, Vang i Valdres
Bestillingsreferanse: 17.04.19._02.jpg
Bildet inngår i albumet Vang kom -