Hødntind, mot Øye, Vang i Valdres
Bestillingsreferanse: 17.06.14._031.jpg
Bildet inngår i albumet Vang kom -