Langehage, Vang i Valdres
Bestillingsreferanse: 17.10.11._11.jpg
Bildet inngår i albumet Vang kom -