Hødntind, Vang i Valdres
Bestillingsreferanse: 17.10.16._38.jpg
Bildet inngår i albumet Vang kom -