Humlebille_Trichius fasciatus på kanelrose
Bestillingsreferanse: 06.07.03._17.jpg
Bildet inngår i albumet Biller -