Ala, Vang i Valdres
Bestillingsreferanse: 18.09.23._27.jpg
Bildet inngår i albumet Vang kom -