Ikke flere bilder i dette utvalget!
Spisslønn_Acer platanoides
Bestillingsreferanse: 11.10.04._046.jpg
Bildet inngår i albumet Vind -