Laksand_Mergus merganser
Bestillingsreferanse: 12.04.17._318.jpg
Bildet inngår i albumet Andefam -