Laksand_Mergus merganser
Bestillingsreferanse: 14.05.05._032.jpg
Bildet inngår i albumet Andefam -