Engsoleie på Helestrønd, Vang i Valdres
Bestillingsreferanse: 1994.06.15._03.jpg
Bildet inngår i albumet Vang kom -