Røssjøen naturreservat, Nordre Land kommune
Bestillingsreferanse: 13.07.11._260.jpg
Bildet inngår i albumet Røssjøen NR -