Ikke flere bilder i dette utvalget!
Tømmermann_Acanthocinus aedilis
Bestillingsreferanse: 07.05.28._040.jpg
Bildet inngår i albumet Biller -