Fiskeørn_Pandion haliaetus
Bestillingsreferanse: 19.08.12._221.jpg
Bildet inngår i albumet Fiskeørnfam -