Fiskeørn_Pandion haliaetus
Bestillingsreferanse: 19.08.14._050.jpg
Bildet inngår i albumet Fiskeørnfam -