Rankonøse, Vang i Valdres
Bestillingsreferanse: 19.04.11._02.jpg
Bildet inngår i albumet Vang kommune -