Leirholshøgda, Vang i Valdres
Bestillingsreferanse: 19.05.15._26.jpg
Bildet inngår i albumet Vang kom -