Hensåne, Vang i Valdres
Bestillingsreferanse: 19.09.26._26.jpg
Bildet inngår i albumet Vann -