Ikke flere bilder i dette utvalget!
Mesnaelva, Lillehammer
Bestillingsreferanse: 19.10.28._73.jpg
Bildet inngår i albumet Vann -