Leirholshøgda, Vang i Valdres
Bestillingsreferanse: 19.11.02._22.jpg
Bildet inngår i albumet Vang kom -