Laksand_Mergus merganser
Bestillingsreferanse: 22.04.04._17.jpg
Bildet inngår i albumet Andefam -