Is, Ice, Vangsmjøsa
Bestillingsreferanse: 1998.12.15._03.jpg
Bildet inngår i albumet Is, snø -