Fra Slettefjellet, Vang i Valdres
Bestillingsreferanse: 18.07.29._02.jpg
Bildet inngår i albumet Vang kom -