Dromedar_Camelus dromedarius in Ayn Athium, Oman
Bestillingsreferanse: 14.11.23._0322.jpg
Bildet inngår i albumet Landskap Oman_A -