Ikke flere bilder i dette utvalget!
Samburu National Reserve, Kenya
Bestillingsreferanse: 14.07.28._2345.jpg
Bildet inngår i albumet Landskap Kenya -