Hvit Nyserot_Veratrum album ssp. album
Bestillingsreferanse: 12.06.21._209.jpg
Bildet inngår i albumet Giftliljefam -